Parkering

Parkering på Skagensgade foregår ud fra 3 forskellige regelsæt.

Oversigtskort

Privat Parkering

Markeret med rød på oversigtskortet
Du må som udgangspunkt ikke parkere her. For at få lov til at parkere her skal du have en parkeringstilladelse fra den enkelte ejer af parkeringspladsen.

Skagensgade

Markeret med gul på oversigtskortet.
Du må kun parkere i båse markeret med hvid streg. Det gælder både med og uden gyldig parkeringslicens/gæstekort.
Parkering uden gyldig licens er max 3 timer, husk at checke p-skive.
Parkeringslicens og gæstekort fra vores private parkeringsplads gælder også på Skagensgade.

Margretheparken

Markeret med grøn på oversigtskortet
Dette er Margretheparkens private parkering. Her skal du enten have en permanent parkeringstilladelse eller gæstekort, EuroPark vil kontrollere denne parkeringsplads efter 8. November 2015.

Parkeringstilladelse

Alle beboere i Margretheparken kan få parkeringstilladelse til vores fælles parkeringsplads, de vil blive registreret til din adresse og er gyldige for 2 år af gangen.
Hvis din parkeringstilladelse er bortkommet, eller har du behov for et ekstra kort (bil #2 eller lignende), så kontakt formand@skagensgade.dk.
Parkeringstilladelsen skal placeres og læsbart i forruden, der følger en kortholder med til parkeringskortet.

Gæsteparkering

Gæsteparkering foregår ved hjælp af udleverede dagskort, som er gyldigt i 3 dage, har du behov for flere dagskort kan du sende en email til formand@skagensgade.dk.
For at dagskortet er gyldigt skal det være udfyldt med følgende:
  • Gyldigt stempel ELLER teksten "3273" i feltet "Kortet er kun gyldigt på plads".
  • Korrekt dato.
    • Kortet gælder i 3 døgn fra startdato (inklusiv startdato), udfyldes kortet med start 1. November vil kortet derfor være gyldigt 1., 2. og 3. november.
    • Der skal ikke udfyldes tidspunkt i feltet for dato
  • "Udstedt af" udfyldes med underskrift.
  • Husk at du aldrig må rette i kortet, laver du en fejl så tag hellere et nyt kort.
Har du behov for at have en gæst holdende i en længere periode har bestyrelsen periodekort som kan udleveres på forlangende, send en email til formand@skagensgade.dk med oplysning om den ønskede periode og hvor mange biler det drejer sig om.
Du kan se et eksempel på et gæstekort her


ą
Martin Dehn,
19. okt. 2015 14.04
ą
Martin Dehn,
2. nov. 2015 02.24
Comments