Vedligeholdelse‎ > ‎

Måleraflæsning

Generelt

Måleraflæsning foregår årligt den 31/12
Vand og Fjernvarme afregnes med ejerforeningen a conto hver måned.
El afregnes direkte med el-selskabet.

Vand

Måleren til koldt vand sidder i kælderen, det er den runde måler, måleren aflæses i m3
Bemærk at det er ALLE tallene der skal aflæses.
Ovenstående eksempel aflæses som 752,625

Fjernvarme

Fjernvarmemåleren sidder i bryggerset og der skal aflæses 2 tal fra denne måler; MWh og m3.
Betjenes ved at trykke på > knappen, der skal kun trykkes én gang for at komme fra MWh til m3 værdien, trykker du for langt tryk flere gange på > for at komme tilbage til MWh/m3.
Varme
Ovenstående eksempel aflæses som 68089
Varmt vand
Ovenstående eksempel aflæses som 2411,24

El

El afregnes direkte med dit el-selskab, Dong Energy Distribution er ansvarlig for el-distribution i området, der er frit leverandørvalg herudover - afregning og måleraflæsning foregår direkte med dit el-selskab, har du ikke aktivt valgt andet el-selskab vil Dong Energy være din leverandør.

Måleren sidder udenfor hoveddøren.
Ovenstående eksempel aflæses som 83877
Comments